^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Февруари 20191 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.6°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 0.5°C
Усреднена атм. налягане 1011.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.5 m/s
Усреднена посока навятъра 336° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 10.6°C на 01 в 13:35
Min. температура 0.4°C на 01 в 08:33
Max. влажност 100% на 01 в 02:40
Min. влажност 50% на 01 в 15:46
Max. атм. налягане 1015.0 hPa на 01 в 23:12
Min. атм. налягане 1007.0 hPa на 01 в 00:14
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 01 в 05:14
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 07°(С) на 01 в 01:35
Max индекс на топлината 10.6°C на 01 в 13:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 3.4°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 1.6°C
Усреднена атм. налягане 1013.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.4 m/s
Усреднена посока навятъра 251° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 9.0°C на 02 в 15:17
Min. температура 0.0°C на 02 в 07:30
Max. влажност 100% на 02 в 10:35
Min. влажност 65% на 02 в 14:38
Max. атм. налягане 1015.0 hPa на 02 в 12:27
Min. атм. налягане 1013.0 hPa на 02 в 18:42
Max скорост на вятъра 2.1 m/s на 02 в 19:10
Maxскорост на поривите 2.6 m/s от 141°(ЮИ) на 02 в 19:11
Max индекс на топлината 9.0°C на 02 в 15:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.9°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 3.0°C
Усреднена атм. налягане 1013.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.9 m/s
Усреднена посока навятъра 119° (ИЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 12.9°C на 03 в 16:31
Min. температура 0.9°C на 03 в 07:41
Max. влажност 100% на 03 в 12:49
Min. влажност 57% на 03 в 17:17
Max. атм. налягане 1016.0 hPa на 03 в 23:59
Min. атм. налягане 1012.0 hPa на 03 в 18:12
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 03 в 16:27
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 145°(ЮИ) на 03 в 16:26
Max индекс на топлината 12.9°C на 03 в 16:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.2°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 5.2°C
Усреднена атм. налягане 1018.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.2 m/s
Усреднена посока навятъра 327° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 12.4°C на 04 в 16:07
Min. температура 4.1°C на 04 в 08:28
Max. влажност 100% на 04 в 10:11
Min. влажност 69% на 04 в 16:45
Max. атм. налягане 1021.0 hPa на 04 в 23:59
Min. атм. налягане 1016.0 hPa на 04 в 02:57
Max скорост на вятъра 2.6 m/s на 03 в 00:34
Maxскорост на поривите 3.6 m/s от 275°(З) на 04 в 02:23
Max индекс на топлината 12.4°C на 04 в 16:06
24 Hour Graph of this day is not available (20190204.gif)5 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.2°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 5.2°C
Усреднена атм. налягане 1019.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.2 m/s
Усреднена посока навятъра 144° (ЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 12.6°C на 05 в 13:29
Min. температура 3.8°C на 05 в 06:35
Max. влажност 100% на 05 в 10:51
Min. влажност 64% на 05 в 15:53
Max. атм. налягане 1021.0 hPa на 05 в 10:57
Min. атм. налягане 1018.0 hPa на 05 в 18:57
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 05 в 15:48
Maxскорост на поривите 6.2 m/s от 127°(ЮИ) на 05 в 13:27
Max индекс на топлината 12.6°C на 05 в 13:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.8°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 1.6°C
Усреднена атм. налягане 1017.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.9 m/s
Усреднена посока навятъра 303° (ЗСЗ)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 2.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 06 в 15:37
Max. температура 6.7°C на 06 в 00:18
Min. температура 0.8°C на 06 в 20:08
Max. влажност 100% на 06 в 23:59
Min. влажност 77% на 06 в 12:54
Max. атм. налягане 1020.0 hPa на 06 в 23:59
Min. атм. налягане 1015.0 hPa на 06 в 06:42
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 06 в 11:58
Maxскорост на поривите 5.1 m/s от 315°(СЗ) на 06 в 11:59
Max индекс на топлината 6.7°C на 06 в 00:18

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 1.7°C
Усреднена влажност 97%
Усреднена точка на оросяване 1.3°C
Усреднена атм. налягане 1018.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.4 m/s
Усреднена посока навятъра 285° (ЗСЗ)
Месечни валежи 13.2 mm
Годишни Валежи 13.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 2.4 mm на 07 в 15:02
Max. температура 4.6°C на 07 в 14:38
Min. температура 0.3°C на 07 в 07:33
Max. влажност 100% на 07 в 23:59
Min. влажност 84% на 07 в 15:42
Max. атм. налягане 1020.0 hPa на 07 в 12:27
Min. атм. налягане 1017.0 hPa на 07 в 23:57
Max скорост на вятъра 1.5 m/s на 07 в 20:00
Maxскорост на поривите 2.6 m/s от 135°(ЮИ) на 07 в 16:08
Max индекс на топлината 4.6°C на 07 в 14:38

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 1.1°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване -1.0°C
Усреднена атм. налягане 1017.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.4 m/s
Усреднена посока навятъра 336° (ССЗ)
Месечни валежи 13.2 mm
Годишни Валежи 13.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 2.5°C на 08 в 16:14
Min. температура -0.2°C на 08 в 07:55
Max. влажност 100% на 08 в 04:07
Min. влажност 75% на 08 в 16:23
Max. атм. налягане 1019.0 hPa на 08 в 23:59
Min. атм. налягане 1016.0 hPa на 08 в 17:42
Max скорост на вятъра 3.1 m/s на 08 в 18:15
Maxскорост на поривите 5.1 m/s от 08°(С) на 08 в 17:41
Max индекс на топлината 2.5°C на 08 в 16:14

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 1.3°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване -2.6°C
Усреднена атм. налягане 1020.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.8 m/s
Усреднена посока навятъра 334° (ССЗ)
Месечни валежи 13.2 mm
Годишни Валежи 13.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 5.8°C на 09 в 14:57
Min. температура -2.5°C на 09 в 23:59
Max. влажност 94% на 09 в 23:59
Min. влажност 59% на 09 в 14:21
Max. атм. налягане 1023.0 hPa на 09 в 10:57
Min. атм. налягане 1018.0 hPa на 09 в 06:42
Max скорост на вятъра 2.6 m/s на 09 в 17:04
Maxскорост на поривите 3.6 m/s от 270°(З) на 09 в 15:55
Max индекс на топлината 5.8°C на 09 в 14:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.5°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване -1.8°C
Усреднена атм. налягане 1020.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.0 m/s
Усреднена посока навятъра 14° (ССИ)
Месечни валежи 13.2 mm
Годишни Валежи 13.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 11.5°C на 10 в 13:56
Min. температура -5.2°C на 10 в 07:06
Max. влажност 100% на 10 в 09:32
Min. влажност 39% на 10 в 15:23
Max. атм. налягане 1023.0 hPa на 10 в 10:27
Min. атм. налягане 1018.0 hPa на 10 в 23:59
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 10 в 13:22
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 350°(С) на 10 в 13:21
Max индекс на топлината 11.5°C на 10 в 13:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 3.8°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 0.3°C
Усреднена атм. налягане 1012.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.1 m/s
Усреднена посока навятъра 149° (ЮЮИ)
Месечни валежи 13.2 mm
Годишни Валежи 13.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 10.0°C на 11 в 12:15
Min. температура -1.3°C на 11 в 08:16
Max. влажност 100% на 11 в 09:45
Min. влажност 50% на 11 в 12:46
Max. атм. налягане 1018.0 hPa на 11 в 00:13
Min. атм. налягане 1007.0 hPa на 11 в 23:42
Max скорост на вятъра 3.1 m/s на 11 в 15:47
Maxскорост на поривите 4.6 m/s от 159°(ЮЮИ) на 11 в 15:47
Max индекс на топлината 10.0°C на 11 в 12:15

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.0°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване -2.0°C
Усреднена атм. налягане 1014.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.4 m/s
Усреднена посока навятъра 328° (ССЗ)
Месечни валежи 15.6 mm
Годишни Валежи 15.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 12 в 11:02
Max. температура 6.2°C на 12 в 12:25
Min. температура 0.1°C на 12 в 23:59
Max. влажност 100% на 12 в 08:17
Min. влажност 55% на 12 в 13:13
Max. атм. налягане 1022.0 hPa на 12 в 23:59
Min. атм. налягане 1008.0 hPa на 12 в 01:27
Max скорост на вятъра 8.2 m/s на 12 в 12:43
Maxскорост на поривите 11.3 m/s от 314°(СЗ) на 12 в 14:28
Max индекс на топлината 6.2°C на 12 в 12:25

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура -1.0°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване -6.2°C
Усреднена атм. налягане 1026.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.5 m/s
Усреднена посока навятъра 328° (ССЗ)
Месечни валежи 15.6 mm
Годишни Валежи 15.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 3.5°C на 13 в 13:41
Min. температура -3.7°C на 13 в 23:59
Max. влажност 78% на 13 в 23:59
Min. влажност 56% на 13 в 13:58
Max. атм. налягане 1032.0 hPa на 13 в 23:42
Min. атм. налягане 1022.0 hPa на 13 в 01:42
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 13 в 14:00
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 309°(СЗ) на 13 в 01:14
Max индекс на топлината 3.5°C на 13 в 13:41

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 0.4°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване -4.8°C
Усреднена атм. налягане 1028.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.2 m/s
Усреднена посока навятъра 351° (С)
Месечни валежи 15.6 mm
Годишни Валежи 15.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 7.0°C на 14 в 13:32
Min. температура -4.7°C на 14 в 04:19
Max. влажност 89% на 14 в 23:59
Min. влажност 43% на 14 в 13:36
Max. атм. налягане 1031.0 hPa на 14 в 08:42
Min. атм. налягане 1025.0 hPa на 14 в 17:27
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 14 в 17:27
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 354°(С) на 14 в 12:03
Max индекс на топлината 7.0°C на 14 в 13:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 1.6°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване -2.2°C
Усреднена атм. налягане 1026.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.7 m/s
Усреднена посока навятъра 342° (ССЗ)
Месечни валежи 15.6 mm
Годишни Валежи 15.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 5.8°C на 15 в 13:11
Min. температура -0.8°C на 15 в 23:59
Max. влажност 96% на 15 в 08:51
Min. влажност 51% на 15 в 14:28
Max. атм. налягане 1030.0 hPa на 15 в 23:59
Min. атм. налягане 1025.0 hPa на 15 в 07:12
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 15 в 17:12
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 350°(С) на 15 в 17:12
Max индекс на топлината 5.8°C на 15 в 13:11

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 1.4°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване -4.5°C
Усреднена атм. налягане 1029.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.4 m/s
Усреднена посока навятъра 326° (СЗ)
Месечни валежи 15.6 mm
Годишни Валежи 15.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 9.8°C на 16 в 14:52
Min. температура -4.8°C на 16 в 08:12
Max. влажност 93% на 16 в 08:51
Min. влажност 41% на 16 в 14:41
Max. атм. налягане 1031.0 hPa на 16 в 12:12
Min. атм. налягане 1028.0 hPa на 16 в 18:42
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 16 в 14:39
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 348°(ССЗ) на 16 в 14:16
Max индекс на топлината 9.7°C на 16 в 14:52

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Февруари 2019 до днес 16
Усреднена температура 2.9°C; diff от climate av: -0.1°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване -0.4°C
Усреднена атм. налягане 1019.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.8 m/s
Усреднена посока навятъра 333° (ССЗ)
Месечни валежи 15.6 mm
Годишни Валежи 54.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 2.4 mm на 07 в 15:02
Max. температура 12.9°C на 03 в 16:31
Min. температура -5.2°C на 10 в 07:06
Max. влажност 100% на 12 в 08:17
Min. влажност 39% на 10 в 15:23
Max. атм. налягане 1032.0 hPa на 13 в 23:42
Min. атм. налягане 1007.0 hPa на 11 в 23:42
Max скорост на вятъра 8.2 m/s от 320°(СЗ) на 12 в 12:43
Maxскорост на поривите 11.3 m/s от 315°(СЗ) на 12 в 14:28
Max индекс на топлината 12.9°C на 03 в 16:31
Avg daily max temp8.2°C
Avg daily min temp-0.8°C
Growing degrees days :0.0GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 02:00hrs ET :1.3 mm 439.8 W/m?
02 00:00hrs ET :0.6 mm 208.0 W/m?
03 01:00hrs ET :0.8 mm 260.9 W/m?
04 00:06hrs ET :0.5 mm 135.5 W/m?
05 01:54hrs ET :0.9 mm 352.8 W/m?
06 00:00hrs ET :0.5 mm 107.6 W/m?
07 00:42hrs ET :0.7 mm 486.7 W/m?
08 00:00hrs ET :0.0 mm 104.4 W/m?
09 02:48hrs ET :1.0 mm 390.0 W/m?
10 08:06hrs ET :1.4 mm 391.1 W/m?
11 01:24hrs ET :0.9 mm 464.8 W/m?
12 00:48hrs ET :1.3 mm 536.0 W/m?
13 01:00hrs ET :1.3 mm 530.2 W/m?
14 05:24hrs ET :2.0 mm 531.4 W/m?
15 00:18hrs ET :1.2 mm 437.6 W/m?
16 09:24hrs ET :1.9 mm 442.4 W/m?


Превалявания Общо
02.4 mm на 6
10.8 mm на 7
02.4 mm на 12