^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Април 20241 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.7°C
Усреднена влажност 50%
Усреднена точка на оросяване 5.2°C
Усреднена атм. налягане 1018.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.7 m/s
Усреднена посока навятъра 115° (ИЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 18.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 28.3°C на 01 в 16:55
Min. температура 6.4°C на 01 в 08:19
Max. влажност 73% на 01 в 09:18
Min. влажност 27% на 01 в 17:27
Max. атм. налягане 1020.7 hPa на 01 в 04:00
Min. атм. налягане 1014.8 hPa на 01 в 23:57
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 00 в 00:33
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 224°(ЮЗ) на 01 в 00:34
Max индекс на топлината 27.3°C на 01 в 16:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.2°C
Усреднена влажност 45%
Усреднена точка на оросяване 2.5°C
Усреднена атм. налягане 1013.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.5 m/s
Усреднена посока навятъра 316° (СЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 18.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 22.1°C на 02 в 12:57
Min. температура 8.9°C на 02 в 07:31
Max. влажност 64% на 02 в 08:32
Min. влажност 23% на 02 в 17:30
Max. атм. налягане 1017.3 hPa на 02 в 23:58
Min. атм. налягане 1011.3 hPa на 02 в 06:30
Max скорост на вятъра 7.7 m/s на 02 в 11:24
Maxскорост на поривите 12.9 m/s от 335°(ССЗ) на 02 в 16:37
Max индекс на топлината 25.2°C на 02 в 11:11

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.2°C
Усреднена влажност 45%
Усреднена точка на оросяване 1.1°C
Усреднена атм. налягане 1018.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.0 m/s
Усреднена посока навятъра 324° (СЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 18.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 19.9°C на 03 в 15:26
Min. температура 5.9°C на 03 в 08:19
Max. влажност 65% на 03 в 09:08
Min. влажност 29% на 03 в 16:33
Max. атм. налягане 1020.6 hPa на 03 в 09:35
Min. атм. налягане 1017.1 hPa на 03 в 00:04
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 03 в 13:51
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 329°(ССЗ) на 03 в 14:17
Max индекс на топлината 19.9°C на 03 в 15:26

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.0°C
Усреднена влажност 46%
Усреднена точка на оросяване 1.1°C
Усреднена атм. налягане 1018.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.5 m/s
Усреднена посока навятъра 330° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 18.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 20.5°C на 04 в 14:58
Min. температура 5.6°C на 04 в 08:02
Max. влажност 69% на 04 в 09:03
Min. влажност 28% на 04 в 17:55
Max. атм. налягане 1022.0 hPa на 04 в 23:54
Min. атм. налягане 1017.5 hPa на 04 в 13:21
Max скорост на вятъра 7.7 m/s на 04 в 15:59
Maxскорост на поривите 11.8 m/s от 331°(ССЗ) на 04 в 16:00
Max индекс на топлината 24.7°C на 04 в 14:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.6°C
Усреднена влажност 48%
Усреднена точка на оросяване 1.2°C
Усреднена атм. налягане 1023.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.2 m/s
Усреднена посока навятъра 329° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 18.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 21.6°C на 05 в 14:21
Min. температура 2.9°C на 05 в 08:00
Max. влажност 70% на 05 в 09:13
Min. влажност 31% на 05 в 18:24
Max. атм. налягане 1024.4 hPa на 05 в 23:56
Min. атм. налягане 1021.6 hPa на 05 в 00:13
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 05 в 14:32
Maxскорост на поривите 9.3 m/s от 333°(ССЗ) на 05 в 14:31
Max индекс на топлината 24.9°C на 05 в 16:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.5°C
Усреднена влажност 46%
Усреднена точка на оросяване 2.1°C
Усреднена атм. налягане 1022.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.5 m/s
Усреднена посока навятъра 327° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 18.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 24.4°C на 06 в 16:23
Min. температура 3.9°C на 06 в 06:45
Max. влажност 71% на 06 в 09:12
Min. влажност 26% на 06 в 18:12
Max. атм. налягане 1024.9 hPa на 06 в 03:15
Min. атм. налягане 1020.0 hPa на 06 в 19:57
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 06 в 12:46
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 333°(ССЗ) на 06 в 12:52
Max индекс на топлината 25.1°C на 06 в 11:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.3°C
Усреднена влажност 48%
Усреднена точка на оросяване 5.2°C
Усреднена атм. налягане 1022.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.4 m/s
Усреднена посока навятъра 341° (ССЗ)
Месечни валежи 0.1 mm
Годишни Валежи 18.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.1 mm на 07 в 17:24
Max. температура 20.8°C на 07 в 15:31
Min. температура 10.2°C на 07 в 23:59
Max. влажност 59% на 07 в 09:06
Min. влажност 36% на 07 в 15:33
Max. атм. налягане 1025.7 hPa на 07 в 23:34
Min. атм. налягане 1020.6 hPa на 07 в 03:05
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 07 в 14:46
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 024°(ССИ) на 07 в 16:22
Max индекс на топлината 25.3°C на 07 в 15:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.5°C
Усреднена влажност 51%
Усреднена точка на оросяване 1.8°C
Усреднена атм. налягане 1024.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.2 m/s
Усреднена посока навятъра 155° (ЮЮИ)
Месечни валежи 0.1 mm
Годишни Валежи 18.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 22.2°C на 08 в 16:51
Min. температура 2.7°C на 08 в 08:03
Max. влажност 74% на 08 в 09:12
Min. влажност 28% на 08 в 18:38
Max. атм. налягане 1026.3 hPa на 08 в 10:48
Min. атм. налягане 1022.7 hPa на 08 в 19:10
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 08 в 14:47
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 145°(ЮИ) на 08 в 14:47
Max индекс на топлината 25.3°C на 08 в 13:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.4°C
Усреднена влажност 47%
Усреднена точка на оросяване 1.4°C
Усреднена атм. налягане 1021.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.7 m/s
Усреднена посока навятъра 158° (ЮЮИ)
Месечни валежи 0.1 mm
Годишни Валежи 18.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 26.0°C на 09 в 16:43
Min. температура 1.7°C на 09 в 07:41
Max. влажност 72% на 09 в 09:01
Min. влажност 24% на 09 в 15:34
Max. атм. налягане 1024.1 hPa на 09 в 00:19
Min. атм. налягане 1018.5 hPa на 09 в 17:47
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 09 в 18:48
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 142°(ЮИ) на 09 в 18:21
Max индекс на топлината 25.7°C на 09 в 16:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.7°C
Усреднена влажност 44%
Усреднена точка на оросяване 1.5°C
Усреднена атм. налягане 1020.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.8 m/s
Усреднена посока навятъра 147° (ЮЮИ)
Месечни валежи 0.1 mm
Годишни Валежи 18.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 27.1°C на 10 в 16:59
Min. температура 3.1°C на 10 в 08:00
Max. влажност 70% на 10 в 09:06
Min. влажност 18% на 10 в 17:16
Max. атм. налягане 1025.0 hPa на 10 в 23:54
Min. атм. налягане 1018.7 hPa на 10 в 17:16
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 10 в 18:00
Maxскорост на поривите 6.2 m/s от 117°(ИЮИ) на 10 в 18:15
Max индекс на топлината 26.1°C на 10 в 16:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.9°C
Усреднена влажност 47%
Усреднена точка на оросяване 1.1°C
Усреднена атм. налягане 1027.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.1 m/s
Усреднена посока навятъра 147° (ЮЮИ)
Месечни валежи 0.1 mm
Годишни Валежи 18.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 23.2°C на 11 в 16:48
Min. температура 2.7°C на 11 в 07:26
Max. влажност 84% на 11 в 07:29
Min. влажност 21% на 11 в 16:21
Max. атм. налягане 1029.4 hPa на 11 в 23:57
Min. атм. налягане 1024.7 hPa на 11 в 00:01
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 11 в 13:59
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 133°(ЮИ) на 11 в 12:53
Max индекс на топлината 25.0°C на 11 в 11:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.6°C
Усреднена влажност 48%
Усреднена точка на оросяване 4.1°C
Усреднена атм. налягане 1028.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.5 m/s
Усреднена посока навятъра 311° (СЗ)
Месечни валежи 0.1 mm
Годишни Валежи 18.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 26.3°C на 12 в 16:12
Min. температура 5.0°C на 12 в 07:48
Max. влажност 67% на 12 в 09:20
Min. влажност 31% на 12 в 16:21
Max. атм. налягане 1030.5 hPa на 12 в 08:12
Min. атм. налягане 1026.4 hPa на 12 в 19:27
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 12 в 15:11
Maxскорост на поривите 6.2 m/s от 335°(ССЗ) на 12 в 15:59
Max индекс на топлината 26.1°C на 12 в 16:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.7°C
Усреднена влажност 54%
Усреднена точка на оросяване 7.1°C
Усреднена атм. налягане 1026.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.8 m/s
Усреднена посока навятъра 327° (ССЗ)
Месечни валежи 0.1 mm
Годишни Валежи 18.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 25.3°C на 13 в 14:51
Min. температура 9.1°C на 13 в 07:56
Max. влажност 75% на 13 в 08:59
Min. влажност 34% на 13 в 15:19
Max. атм. налягане 1028.4 hPa на 13 в 01:22
Min. атм. налягане 1024.4 hPa на 13 в 18:31
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 13 в 16:21
Maxскорост на поривите 9.3 m/s от 313°(СЗ) на 13 в 16:21
Max индекс на топлината 25.7°C на 13 в 14:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.2°C
Усреднена влажност 49%
Усреднена точка на оросяване 5.2°C
Усреднена атм. налягане 1025.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.0 m/s
Усреднена посока навятъра 319° (СЗ)
Месечни валежи 0.1 mm
Годишни Валежи 18.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 27.2°C на 14 в 17:13
Min. температура 6.5°C на 14 в 07:53
Max. влажност 78% на 14 в 09:06
Min. влажност 24% на 14 в 18:57
Max. атм. налягане 1027.4 hPa на 14 в 08:38
Min. атм. налягане 1022.7 hPa на 14 в 19:07
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 14 в 17:20
Maxскорост на поривите 7.2 m/s от 341°(ССЗ) на 14 в 17:20
Max индекс на топлината 26.4°C на 14 в 16:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.9°C
Усреднена влажност 46%
Усреднена точка на оросяване 5.0°C
Усреднена атм. налягане 1019.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.7 m/s
Усреднена посока навятъра 138° (ЮИ)
Месечни валежи 0.1 mm
Годишни Валежи 18.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 30.4°C на 15 в 15:32
Min. температура 5.7°C на 15 в 07:48
Max. влажност 69% на 15 в 09:12
Min. влажност 20% на 15 в 15:29
Max. атм. налягане 1023.9 hPa на 15 в 00:17
Min. атм. налягане 1014.6 hPa на 15 в 23:46
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 15 в 15:56
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 114°(ИЮИ) на 15 в 17:08
Max индекс на топлината 28.8°C на 15 в 15:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.0°C
Усреднена влажност 49%
Усреднена точка на оросяване 6.6°C
Усреднена атм. налягане 1011.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.6 m/s
Усреднена посока навятъра 254° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.1 mm
Годишни Валежи 18.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 24.8°C на 16 в 16:06
Min. температура 11.4°C на 16 в 06:03
Max. влажност 62% на 16 в 09:36
Min. влажност 34% на 16 в 16:25
Max. атм. налягане 1015.0 hPa на 16 в 00:17
Min. атм. налягане 1006.3 hPa на 16 в 23:12
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 16 в 12:46
Maxскорост на поривите 6.2 m/s от 262°(З) на 16 в 12:46
Max индекс на топлината 25.5°C на 16 в 16:06

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.8°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 8.8°C
Усреднена атм. налягане 1003.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.8 m/s
Усреднена посока навятъра 316° (СЗ)
Месечни валежи 20.8 mm
Годишни Валежи 38.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 17 в 23:18
Max. температура 17.7°C на 17 в 01:07
Min. температура 8.0°C на 17 в 23:59
Max. влажност 83% на 17 в 23:59
Min. влажност 51% на 17 в 00:24
Max. атм. налягане 1007.3 hPa на 17 в 01:16
Min. атм. налягане 1000.0 hPa на 17 в 16:12
Max скорост на вятъра 8.7 m/s на 17 в 16:45
Maxскорост на поривите 13.9 m/s от 328°(ССЗ) на 17 в 17:05
Max индекс на топлината 17.7°C на 17 в 01:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.8°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 1.9°C
Усреднена атм. налягане 1007.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.4 m/s
Усреднена посока навятъра 327° (ССЗ)
Месечни валежи 21.9 mm
Годишни Валежи 40.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.1 mm на 18 в 01:45
Max. температура 12.3°C на 18 в 16:56
Min. температура 4.0°C на 18 в 06:54
Max. влажност 83% на 18 в 04:19
Min. влажност 45% на 18 в 17:03
Max. атм. налягане 1013.0 hPa на 18 в 23:44
Min. атм. налягане 1004.1 hPa на 18 в 00:07
Max скорост на вятъра 7.2 m/s на 18 в 15:58
Maxскорост на поривите 12.9 m/s от 335°(ССЗ) на 18 в 14:16
Max индекс на топлината 12.3°C на 18 в 16:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.4°C
Усреднена влажност 58%
Усреднена точка на оросяване 0.1°C
Усреднена атм. налягане 1013.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.1 m/s
Усреднена посока навятъра 271° (З)
Месечни валежи 21.9 mm
Годишни Валежи 40.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:59
Max. температура 15.7°C на 19 в 16:00
Min. температура 0.7°C на 19 в 07:31
Max. влажност 78% на 19 в 08:25
Min. влажност 37% на 19 в 15:30
Max. атм. налягане 1015.5 hPa на 19 в 08:51
Min. атм. налягане 1011.3 hPa на 19 в 18:10
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 19 в 10:51
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 307°(СЗ) на 19 в 12:18
Max индекс на топлината 15.7°C на 19 в 16:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Април 2024 до днес 19
Усреднена температура 14.3°C; diff от climate av: +3.4°C
Усреднена влажност 51%
Усреднена точка на оросяване 3.3°C
Усреднена атм. налягане 1019.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.5 m/s
Усреднена посока навятъра 322° (СЗ)
Месечни валежи 21.9 mm
Годишни Валежи 74.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 17 в 23:18
Max. температура 30.4°C на 15 в 15:32
Min. температура 0.7°C на 19 в 07:31
Max. влажност 84% на 11 в 07:29
Min. влажност 18% на 10 в 17:16
Max. атм. налягане 1030.5 hPa на 12 в 08:12
Min. атм. налягане 1000.0 hPa на 17 в 16:12
Max скорост на вятъра 8.7 m/s от 327°(ССЗ) на 17 в 16:45
Maxскорост на поривите 13.9 m/s от 338°(ССЗ) на 17 в 17:05
Max индекс на топлината 28.8°C на 15 в 15:50
Avg daily max temp 22.9°C
Avg daily min temp 5.5°C
Growing degrees days123.5 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 01:30hrs ET :4.0 mm 888.7 W/mВ 8.0 uv
02 01:42hrs ET :4.0 mm 1048.3 W/mВ 9.0 uv
03 04:00hrs ET :3.9 mm 982.6 W/mВ 9.0 uv
04 04:48hrs ET :4.3 mm 919.5 W/mВ 8.0 uv
05 04:00hrs ET :4.0 mm 1162.9 W/mВ 10.0 uv
06 03:18hrs ET :4.5 mm 1079.9 W/mВ 10.0 uv
07 01:12hrs ET :3.0 mm 1144.8 W/mВ 10.0 uv
08 05:30hrs ET :3.8 mm 1012.9 W/mВ 9.0 uv
09 05:36hrs ET :4.2 mm 933.5 W/mВ 8.0 uv
10 05:30hrs ET :4.7 mm 929.5 W/mВ 8.0 uv
11 05:36hrs ET :4.6 mm 931.6 W/mВ 8.0 uv
12 05:06hrs ET :4.6 mm 1036.7 W/mВ 9.0 uv
13 04:06hrs ET :4.5 mm 1047.6 W/mВ 9.0 uv
14 06:06hrs ET :4.5 mm 948.8 W/mВ 8.0 uv
15 05:36hrs ET :4.8 mm 954.4 W/mВ 8.0 uv
16 00:12hrs ET :2.8 mm 742.7 W/mВ 6.0 uv
17 00:36hrs ET :2.1 mm 1436.4 W/mВ 13.0 uv
18 03:00hrs ET :3.3 mm 1311.7 W/mВ 12.0 uv
19 04:24hrs ET :3.2 mm 1228.7 W/mВ 11.0 uv


Превалявания Общо
00.1 mm на 7
20.7 mm на 17
01.1 mm на 18