^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Март 20191 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.0°C
Усреднена влажност 47%
Усреднена точка на оросяване -2.2°C
Усреднена атм. налягане 1012.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.3 m/s
Усреднена посока навятъра 336° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 38.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 17.5°C на 01 в 14:46
Min. температура 1.3°C на 01 в 04:19
Max. влажност 66% на 01 в 00:00
Min. влажност 34% на 01 в 16:01
Max. атм. налягане 1013.0 hPa на 01 в 12:42
Min. атм. налягане 1010.0 hPa на 01 в 18:42
Max скорост на вятъра 7.2 m/s на 01 в 13:05
Maxскорост на поривите 11.3 m/s от 332°(ССЗ) на 01 в 12:42
Max индекс на топлината 17.5°C на 01 в 14:46

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.2°C
Усреднена влажност 65%
Усреднена точка на оросяване -0.3°C
Усреднена атм. налягане 1012.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.0 m/s
Усреднена посока навятъра 342° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 38.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 14.7°C на 02 в 12:45
Min. температура 1.2°C на 02 в 23:59
Max. влажност 85% на 02 в 07:11
Min. влажност 41% на 02 в 12:56
Max. атм. налягане 1017.0 hPa на 02 в 23:59
Min. атм. налягане 1011.0 hPa на 02 в 06:57
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 02 в 11:18
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 339°(ССЗ) на 02 в 13:22
Max индекс на топлината 14.7°C на 02 в 12:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 3.0°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване -2.3°C
Усреднена атм. налягане 1018.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.5 m/s
Усреднена посока навятъра 340° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 38.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 7.8°C на 03 в 16:42
Min. температура -2.5°C на 03 в 07:07
Max. влажност 95% на 03 в 09:00
Min. влажност 47% на 03 в 16:58
Max. атм. налягане 1019.0 hPa на 03 в 13:57
Min. атм. налягане 1017.0 hPa на 03 в 04:42
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 03 в 11:38
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 313°(СЗ) на 03 в 16:52
Max индекс на топлината 7.8°C на 03 в 16:42
24 Hour Graph of this day is not available (20190303.gif)4 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.8°C
Усреднена влажност 57%
Усреднена точка на оросяване -2.0°C
Усреднена атм. налягане 1015.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.4 m/s
Усреднена посока навятъра 332° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 38.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 16.9°C на 04 в 15:18
Min. температура -2.3°C на 04 в 07:11
Max. влажност 91% на 04 в 08:15
Min. влажност 32% на 04 в 16:12
Max. атм. налягане 1018.0 hPa на 04 в 00:13
Min. атм. налягане 1012.0 hPa на 04 в 18:57
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 04 в 13:08
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 359°(С) на 04 в 12:18
Max индекс на топлината 16.9°C на 04 в 15:18

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.4°C
Усреднена влажност 56%
Усреднена точка на оросяване -1.0°C
Усреднена атм. налягане 1013.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.1 m/s
Усреднена посока навятъра 311° (СЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 38.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:57
Max. температура 19.4°C на 05 в 15:38
Min. температура -2.4°C на 05 в 06:23
Max. влажност 89% на 05 в 08:17
Min. влажност 29% на 05 в 15:46
Max. атм. налягане 1018.0 hPa на 05 в 23:57
Min. атм. налягане 1012.0 hPa на 05 в 05:57
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 05 в 16:06
Maxскорост на поривите 7.2 m/s от 320°(СЗ) на 05 в 16:08
Max индекс на топлината 19.4°C на 05 в 15:38
24 Hour Graph of this day is not available (20190305.gif)6 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.2°C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване 2.2°C
Усреднена атм. налягане 1020.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.2 m/s
Усреднена посока навятъра 341° (ССЗ)
Месечни валежи 1.2 mm
Годишни Валежи 39.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 06 в 01:02
Max. температура 17.1°C на 06 в 13:41
Min. температура 1.6°C на 06 в 07:29
Max. влажност 98% на 06 в 09:32
Min. влажност 34% на 06 в 16:33
Max. атм. налягане 1024.0 hPa на 06 в 23:59
Min. атм. налягане 1018.0 hPa на 06 в 06:38
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 06 в 15:12
Maxскорост на поривите 8.7 m/s от 330°(ССЗ) на 06 в 14:31
Max индекс на топлината 17.1°C на 06 в 13:41

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.7°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване -0.5°C
Усреднена атм. налягане 1023.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.2 m/s
Усреднена посока навятъра 143° (ЮИ)
Месечни валежи 1.2 mm
Годишни Валежи 39.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 16.8°C на 07 в 14:37
Min. температура -1.7°C на 07 в 06:41
Max. влажност 93% на 07 в 08:06
Min. влажност 37% на 07 в 15:30
Max. атм. налягане 1025.0 hPa на 07 в 12:42
Min. атм. налягане 1022.0 hPa на 07 в 18:27
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 07 в 14:52
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 130°(ЮИ) на 07 в 14:51
Max индекс на топлината 16.8°C на 07 в 14:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.0°C
Усреднена влажност 62%
Усреднена точка на оросяване 1.7°C
Усреднена атм. налягане 1021.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.6 m/s
Усреднена посока навятъра 253° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 1.2 mm
Годишни Валежи 39.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 23.5°C на 08 в 14:53
Min. температура 0.2°C на 08 в 06:39
Max. влажност 94% на 08 в 08:04
Min. влажност 24% на 08 в 15:35
Max. атм. налягане 1023.0 hPa на 08 в 23:59
Min. атм. налягане 1019.0 hPa на 08 в 16:42
Max скорост на вятъра 3.1 m/s на 08 в 14:43
Maxскорост на поривите 4.6 m/s от 296°(ЗСЗ) на 08 в 14:41
Max индекс на топлината 24.9°C на 08 в 12:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.3°C
Усреднена влажност 55%
Усреднена точка на оросяване 1.2°C
Усреднена атм. налягане 1022.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.8 m/s
Усреднена посока навятъра 339° (ССЗ)
Месечни валежи 1.2 mm
Годишни Валежи 39.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 21.4°C на 09 в 13:42
Min. температура 2.8°C на 09 в 07:06
Max. влажност 87% на 09 в 07:38
Min. влажност 29% на 09 в 16:09
Max. атм. налягане 1025.0 hPa на 09 в 11:12
Min. атм. налягане 1020.0 hPa на 09 в 18:57
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 09 в 15:48
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 314°(СЗ) на 09 в 13:26
Max индекс на топлината 24.8°C на 09 в 12:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.8°C
Усреднена влажност 44%
Усреднена точка на оросяване -0.7°C
Усреднена атм. налягане 1019.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.5 m/s
Усреднена посока навятъра 329° (ССЗ)
Месечни валежи 1.2 mm
Годишни Валежи 39.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 21.3°C на 10 в 15:38
Min. температура 4.0°C на 10 в 07:09
Max. влажност 75% на 10 в 07:21
Min. влажност 22% на 10 в 16:29
Max. атм. налягане 1023.0 hPa на 10 в 11:12
Min. атм. налягане 1015.0 hPa на 10 в 23:59
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 10 в 10:18
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 341°(ССЗ) на 10 в 10:17
Max индекс на топлината 24.2°C на 10 в 13:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.4°C
Усреднена влажност 50%
Усреднена точка на оросяване 1.5°C
Усреднена атм. налягане 1013.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.5 m/s
Усреднена посока навятъра 339° (ССЗ)
Месечни валежи 1.2 mm
Годишни Валежи 39.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 19.8°C на 11 в 13:35
Min. температура 5.0°C на 11 в 23:59
Max. влажност 94% на 11 в 23:02
Min. влажност 35% на 11 в 15:16
Max. атм. налягане 1017.0 hPa на 11 в 08:57
Min. атм. налягане 1010.0 hPa на 11 в 19:27
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 11 в 02:41
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 309°(СЗ) на 11 в 02:36
Max индекс на топлината 19.8°C на 11 в 13:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.3°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 0.3°C
Усреднена атм. налягане 1014.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.9 m/s
Усреднена посока навятъра 328° (ССЗ)
Месечни валежи 1.2 mm
Годишни Валежи 39.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 5.0°C на 12 в 00:04
Min. температура 0.3°C на 12 в 23:59
Max. влажност 98% на 12 в 17:33
Min. влажност 70% на 12 в 13:27
Max. атм. налягане 1020.0 hPa на 12 в 22:27
Min. атм. налягане 1011.0 hPa на 12 в 05:27
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 12 в 13:24
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 343°(ССЗ) на 12 в 12:25
Max индекс на топлината 5.0°C на 12 в 00:04

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.6°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване -2.4°C
Усреднена атм. налягане 1017.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.8 m/s
Усреднена посока навятъра 135° (ЮИ)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 40.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 13 в 11:31
Max. температура 8.6°C на 13 в 12:56
Min. температура -2.1°C на 13 в 03:57
Max. влажност 98% на 13 в 08:32
Min. влажност 48% на 13 в 14:29
Max. атм. налягане 1020.0 hPa на 13 в 09:27
Min. атм. налягане 1016.0 hPa на 13 в 18:12
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 13 в 14:30
Maxскорост на поривите 7.2 m/s от 129°(ЮИ) на 13 в 14:08
Max индекс на топлината 8.4°C на 13 в 12:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.9°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 0.3°C
Усреднена атм. налягане 1013.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.9 m/s
Усреднена посока навятъра 346° (ССЗ)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 40.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 6.6°C на 14 в 13:17
Min. температура 0.9°C на 14 в 02:20
Max. влажност 96% на 14 в 23:59
Min. влажност 67% на 14 в 13:23
Max. атм. налягане 1016.0 hPa на 14 в 03:12
Min. атм. налягане 1011.0 hPa на 14 в 23:59
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 14 в 16:37
Maxскорост на поривите 5.1 m/s от 333°(ССЗ) на 14 в 17:04
Max индекс на топлината 6.6°C на 14 в 13:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.9°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване -1.8°C
Усреднена атм. налягане 1011.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.7 m/s
Усреднена посока навятъра 343° (ССЗ)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 40.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 12.7°C на 15 в 16:03
Min. температура -0.8°C на 15 в 07:20
Max. влажност 97% на 15 в 08:12
Min. влажност 31% на 15 в 16:33
Max. атм. налягане 1016.0 hPa на 15 в 22:57
Min. атм. налягане 1009.0 hPa на 15 в 05:12
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 15 в 16:07
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 027°(ССИ) на 15 в 14:21
Max индекс на топлината 12.7°C на 15 в 16:03

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.4°C
Усреднена влажност 52%
Усреднена точка на оросяване -0.8°C
Усреднена атм. налягане 1015.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.9 m/s
Усреднена посока навятъра 329° (ССЗ)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 40.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 18.7°C на 16 в 12:47
Min. температура -0.8°C на 16 в 03:59
Max. влажност 83% на 16 в 06:48
Min. влажност 34% на 16 в 15:09
Max. атм. налягане 1018.0 hPa на 16 в 23:59
Min. атм. налягане 1013.0 hPa на 16 в 06:57
Max скорост на вятъра 6.7 m/s на 16 в 14:46
Maxскорост на поривите 10.8 m/s от 319°(СЗ) на 16 в 14:45
Max индекс на топлината 18.7°C на 16 в 12:47

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.7°C
Усреднена влажност 45%
Усреднена точка на оросяване 0.8°C
Усреднена атм. налягане 1018.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.8 m/s
Усреднена посока навятъра 348° (ССЗ)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 40.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 23.5°C на 17 в 15:14
Min. температура 5.0°C на 17 в 04:28
Max. влажност 72% на 17 в 08:13
Min. влажност 23% на 17 в 16:43
Max. атм. налягане 1020.0 hPa на 17 в 11:27
Min. атм. налягане 1017.0 hPa на 17 в 23:57
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 17 в 13:27
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 342°(ССЗ) на 17 в 15:49
Max индекс на топлината 24.8°C на 17 в 11:33

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.4°C
Усреднена влажност 52%
Усреднена точка на оросяване 0.5°C
Усреднена атм. налягане 1016.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.1 m/s
Усреднена посока навятъра 143° (ЮИ)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 40.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 23.9°C на 18 в 14:11
Min. температура 0.5°C на 18 в 06:19
Max. влажност 83% на 18 в 08:05
Min. влажност 23% на 18 в 15:00
Max. атм. налягане 1018.0 hPa на 18 в 09:57
Min. атм. налягане 1015.0 hPa на 18 в 19:57
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 18 в 16:27
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 132°(ЮИ) на 18 в 16:27
Max индекс на топлината 24.9°C на 18 в 11:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.9°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 2.4°C
Усреднена атм. налягане 1018.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.5 m/s
Усреднена посока навятъра 337° (ССЗ)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 40.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:59
Max. температура 19.2°C на 19 в 15:58
Min. температура 2.4°C на 19 в 06:07
Max. влажност 91% на 19 в 06:43
Min. влажност 35% на 19 в 16:57
Max. атм. налягане 1023.0 hPa на 19 в 23:59
Min. атм. налягане 1017.0 hPa на 19 в 17:12
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 19 в 09:47
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 348°(ССЗ) на 19 в 11:25
Max индекс на топлината 19.2°C на 19 в 15:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.9°C
Усреднена влажност 64%
Усреднена точка на оросяване 3.6°C
Усреднена атм. налягане 1025.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.2 m/s
Усреднена посока навятъра 327° (ССЗ)
Месечни валежи 3.6 mm
Годишни Валежи 42.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 20 в 20:23
Max. температура 20.6°C на 20 в 14:12
Min. температура 3.6°C на 20 в 05:24
Max. влажност 91% на 20 в 22:23
Min. влажност 35% на 20 в 15:09
Max. атм. налягане 1030.0 hPa на 20 в 23:59
Min. атм. налягане 1023.0 hPa на 20 в 05:27
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 20 в 15:32
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 012°(ССИ) на 20 в 15:56
Max индекс на топлината 25.1°C на 20 в 14:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.9°C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 4.2°C
Усреднена атм. налягане 1030.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.3 m/s
Усреднена посока навятъра 323° (СЗ)
Месечни валежи 3.6 mm
Годишни Валежи 42.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 21 в 23:59
Max. температура 16.4°C на 21 в 14:19
Min. температура 5.8°C на 21 в 07:22
Max. влажност 90% на 21 в 08:03
Min. влажност 48% на 21 в 14:31
Max. атм. налягане 1032.0 hPa на 21 в 23:12
Min. атм. налягане 1029.0 hPa на 21 в 18:12
Max скорост на вятъра 3.1 m/s на 21 в 12:21
Maxскорост на поривите 5.1 m/s от 320°(СЗ) на 21 в 12:19
Max индекс на топлината 16.4°C на 21 в 14:19

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.1°C
Усреднена влажност 61%
Усреднена точка на оросяване 2.0°C
Усреднена атм. налягане 1029.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.3 m/s
Усреднена посока навятъра 310° (СЗ)
Месечни валежи 3.6 mm
Годишни Валежи 42.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 22 в 23:59
Max. температура 19.2°C на 22 в 14:49
Min. температура 3.6°C на 22 в 05:59
Max. влажност 95% на 22 в 07:35
Min. влажност 34% на 22 в 15:57
Max. атм. налягане 1032.0 hPa на 22 в 08:12
Min. атм. налягане 1026.0 hPa на 22 в 19:27
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 22 в 17:23
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 357°(С) на 22 в 17:23
Max индекс на топлината 19.2°C на 22 в 14:49

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Март 2019 до днес 22
Усреднена температура 8.4°C; diff от climate av: +1.6°C
Усреднена влажност 61%
Усреднена точка на оросяване 0.3°C
Усреднена атм. налягане 1018.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.1 m/s
Усреднена посока навятъра 335° (ССЗ)
Месечни валежи 3.6 mm
Годишни Валежи 64.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 20 в 20:23
Max. температура 23.9°C на 18 в 14:11
Min. температура -2.5°C на 03 в 07:07
Max. влажност 98% на 13 в 08:32
Min. влажност 22% на 10 в 16:29
Max. атм. налягане 1032.0 hPa на 22 в 08:12
Min. атм. налягане 1009.0 hPa на 15 в 05:12
Max скорост на вятъра 7.2 m/s от 334°(ССЗ) на 01 в 13:05
Maxскорост на поривите 11.3 m/s от 338°(ССЗ) на 01 в 12:42
Max индекс на топлината 25.1°C на 20 в 14:05
Avg daily max temp16.8°C
Avg daily min temp1.2°C
Growing degrees days :75.3GDD
Corn growing degrees days:0.0 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 10:00hrs ET :4.0 mm 515.1 W/m?
02 03:12hrs ET :2.2 mm 647.0 W/m?
03 01:12hrs ET :1.1 mm 455.2 W/m?
04 10:00hrs ET :3.5 mm 550.3 W/m?
05 07:06hrs ET :3.9 mm 596.1 W/m?
06 06:06hrs ET :0.0 mm 670.1 W/m?
07 07:30hrs ET :3.1 mm 588.0 W/m?
08 06:36hrs ET :3.0 mm 626.4 W/m?
09 05:42hrs ET :3.7 mm 691.0 W/m?
10 08:12hrs ET :5.0 mm 660.8 W/m?
11 05:54hrs ET :4.9 mm 703.0 W/m?
12 00:00hrs ET :1.0 mm 304.1 W/m?
13 01:54hrs ET :0.0 mm 715.0 W/m?
14 00:00hrs ET :1.1 mm 491.4 W/m?
15 08:00hrs ET :3.4 mm 709.6 W/m?
16 04:54hrs ET :4.1 mm 715.7 W/m?
17 08:54hrs ET :5.5 mm 738.0 W/m?
18 09:54hrs ET :5.3 mm 663.6 W/m?
19 07:30hrs ET :4.7 mm 714.9 W/m?
20 08:36hrs ET :4.5 mm 729.8 W/m?
21 04:00hrs ET :2.5 mm 761.0 W/m?
22 08:06hrs ET :4.6 mm 698.9 W/m?


Превалявания Общо
01.2 mm на 6
01.2 mm на 13
01.2 mm на 20