^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Май 20191 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.3°C
Усреднена влажност 57%
Усреднена точка на оросяване 3.0°C
Усреднена атм. налягане 1011.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.8 m/s
Усреднена посока навятъра 327° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 64.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 20.0°C на 01 в 14:44
Min. температура 3.8°C на 01 в 05:08
Max. влажност 93% на 01 в 05:24
Min. влажност 33% на 01 в 14:48
Max. атм. налягане 1012.0 hPa на 01 в 00:00
Min. атм. налягане 1010.0 hPa на 01 в 21:27
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 01 в 12:38
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 346°(ССЗ) на 01 в 15:32
Max индекс на топлината 20.0°C на 01 в 13:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.4°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 4.5°C
Усреднена атм. налягане 1012.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.0 m/s
Усреднена посока навятъра 345° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 64.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 21.1°C на 02 в 16:58
Min. температура 8.5°C на 02 в 23:59
Max. влажност 93% на 02 в 07:37
Min. влажност 32% на 02 в 17:57
Max. атм. налягане 1014.0 hPa на 02 в 23:59
Min. атм. налягане 1011.0 hPa на 02 в 05:27
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 02 в 15:17
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 01°(С) на 02 в 18:18
Max индекс на топлината 24.9°C на 02 в 15:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.1°C
Усреднена влажност 54%
Усреднена точка на оросяване 3.1°C
Усреднена атм. налягане 1013.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.0 m/s
Усреднена посока навятъра 321° (СЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 64.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 23.7°C на 03 в 15:40
Min. температура 2.8°C на 03 в 06:47
Max. влажност 96% на 03 в 08:24
Min. влажност 25% на 03 в 18:55
Max. атм. налягане 1015.0 hPa на 03 в 12:42
Min. атм. налягане 1011.0 hPa на 03 в 21:12
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 03 в 13:27
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 354°(С) на 03 в 12:24
Max индекс на топлината 25.2°C на 03 в 11:11

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.4°C
Усреднена влажност 56%
Усреднена точка на оросяване 5.2°C
Усреднена атм. налягане 1010.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.6 m/s
Усреднена посока навятъра 155° (ЮЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 64.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 22.0°C на 04 в 12:35
Min. температура 7.9°C на 04 в 06:59
Max. влажност 86% на 04 в 07:28
Min. влажност 36% на 04 в 17:58
Max. атм. налягане 1013.0 hPa на 04 в 03:57
Min. атм. налягане 1007.3 hPa на 04 в 23:59
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 04 в 12:38
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 145°(ЮИ) на 04 в 18:50
Max индекс на топлината 25.3°C на 04 в 11:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.8°C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване 8.4°C
Усреднена атм. налягане 1006.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.0 m/s
Усреднена посока навятъра 141° (ЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 64.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 21.5°C на 05 в 15:30
Min. температура 7.7°C на 05 в 03:40
Max. влажност 89% на 05 в 06:37
Min. влажност 49% на 05 в 14:32
Max. атм. налягане 1008.0 hPa на 05 в 02:27
Min. атм. налягане 1005.0 hPa на 05 в 21:27
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 05 в 13:53
Maxскорост на поривите 10.3 m/s от 123°(ИЮИ) на 05 в 13:35
Max индекс на топлината 25.2°C на 05 в 15:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.4°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 8.7°C
Усреднена атм. налягане 1006.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.5 m/s
Усреднена посока навятъра 339° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 64.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 18.6°C на 06 в 11:56
Min. температура 7.5°C на 06 в 06:33
Max. влажност 98% на 06 в 09:01
Min. влажност 53% на 06 в 12:02
Max. атм. налягане 1008.0 hPa на 06 в 23:59
Min. атм. налягане 1005.0 hPa на 06 в 17:42
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 06 в 15:33
Maxскорост на поривите 8.7 m/s от 347°(ССЗ) на 06 в 15:27
Max индекс на топлината 18.6°C на 06 в 11:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.7°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 2.2°C
Усреднена атм. налягане 1012.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 6.1 m/s
Усреднена посока навятъра 336° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 64.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 11.2°C на 07 в 13:08
Min. температура 5.1°C на 07 в 06:03
Max. влажност 87% на 07 в 23:25
Min. влажност 55% на 07 в 13:20
Max. атм. налягане 1018.0 hPa на 07 в 23:59
Min. атм. налягане 1008.0 hPa на 07 в 01:42
Max скорост на вятъра 7.2 m/s на 07 в 17:48
Maxскорост на поривите 11.3 m/s от 330°(ССЗ) на 07 в 17:39
Max индекс на топлината 11.2°C на 07 в 13:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.1°C
Усреднена влажност 57%
Усреднена точка на оросяване 1.2°C
Усреднена атм. налягане 1017.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.0 m/s
Усреднена посока навятъра 342° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 64.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 17.7°C на 08 в 17:14
Min. температура 5.5°C на 08 в 06:28
Max. влажност 86% на 08 в 00:10
Min. влажност 34% на 08 в 17:37
Max. атм. налягане 1018.0 hPa на 08 в 23:59
Min. атм. налягане 1016.0 hPa на 08 в 20:27
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 08 в 11:02
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 05°(С) на 08 в 10:56
Max индекс на топлината 17.7°C на 08 в 17:14

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.0°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 4.4°C
Усреднена атм. налягане 1013.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.1 m/s
Усреднена посока навятъра 158° (ЮЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 64.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 17.6°C на 09 в 14:12
Min. температура 0.7°C на 09 в 06:19
Max. влажност 98% на 09 в 23:59
Min. влажност 43% на 09 в 14:33
Max. атм. налягане 1018.0 hPa на 09 в 01:12
Min. атм. налягане 1010.0 hPa на 09 в 23:59
Max скорост на вятъра 3.1 m/s на 09 в 15:44
Maxскорост на поривите 5.1 m/s от 137°(ЮИ) на 09 в 12:30
Max индекс на топлината 17.6°C на 09 в 14:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.7°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 7.4°C
Усреднена атм. налягане 1011.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.8 m/s
Усреднена посока навятъра 340° (ССЗ)
Месечни валежи 3.6 mm
Годишни Валежи 68.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 10 в 02:02
Max. температура 18.8°C на 10 в 16:50
Min. температура 6.7°C на 10 в 06:39
Max. влажност 98% на 10 в 10:53
Min. влажност 42% на 10 в 17:25
Max. атм. налягане 1014.8 hPa на 10 в 23:59
Min. атм. налягане 1009.0 hPa на 10 в 06:27
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 10 в 17:34
Maxскорост на поривите 10.3 m/s от 329°(ССЗ) на 10 в 15:41
Max индекс на топлината 18.8°C на 10 в 16:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.1°C
Усреднена влажност 60%
Усреднена точка на оросяване 5.1°C
Усреднена атм. налягане 1014.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.8 m/s
Усреднена посока навятъра 330° (ССЗ)
Месечни валежи 3.6 mm
Годишни Валежи 68.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 23.3°C на 11 в 15:26
Min. температура 6.1°C на 11 в 07:19
Max. влажност 98% на 11 в 08:15
Min. влажност 31% на 11 в 15:26
Max. атм. налягане 1017.0 hPa на 11 в 09:33
Min. атм. налягане 1012.0 hPa на 11 в 09:45
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 11 в 11:56
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 326°(ССЗ) на 11 в 11:44
Max индекс на топлината 25.1°C на 11 в 13:39

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.4°C
Усреднена влажност 67%
Усреднена точка на оросяване 7.5°C
Усреднена атм. налягане 1015.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.4 m/s
Усреднена посока навятъра 143° (ЮИ)
Месечни валежи 3.6 mm
Годишни Валежи 68.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 22.6°C на 12 в 14:43
Min. температура 4.5°C на 12 в 07:05
Max. влажност 98% на 12 в 08:13
Min. влажност 43% на 12 в 17:57
Max. атм. налягане 1016.0 hPa на 12 в 09:57
Min. атм. налягане 1014.0 hPa на 12 в 20:27
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 12 в 16:42
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 136°(ЮИ) на 12 в 17:12
Max индекс на топлината 25.3°C на 12 в 18:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.1°C
Усреднена влажност 73%
Усреднена точка на оросяване 9.4°C
Усреднена атм. налягане 1015.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.8 m/s
Усреднена посока навятъра 142° (ЮИ)
Месечни валежи 3.6 mm
Годишни Валежи 68.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 16.9°C на 13 в 14:16
Min. температура 11.6°C на 13 в 23:59
Max. влажност 85% на 13 в 07:41
Min. влажност 62% на 13 в 00:31
Max. атм. налягане 1017.0 hPa на 13 в 14:27
Min. атм. налягане 1014.0 hPa на 13 в 00:43
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 13 в 23:21
Maxскорост на поривите 9.8 m/s от 125°(ЮИ) на 13 в 23:27
Max индекс на топлината 16.9°C на 13 в 14:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.2°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 10.5°C
Усреднена атм. налягане 1012.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.0 m/s
Усреднена посока навятъра 139° (ЮИ)
Месечни валежи 3.6 mm
Годишни Валежи 68.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 15.3°C на 14 в 11:28
Min. температура 10.5°C на 14 в 07:35
Max. влажност 98% на 14 в 23:59
Min. влажност 71% на 14 в 12:29
Max. атм. налягане 1015.0 hPa на 14 в 02:12
Min. атм. налягане 1009.0 hPa на 14 в 23:59
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 13 в 00:39
Maxскорост на поривите 8.7 m/s от 146°(ЮИ) на 14 в 00:24
Max индекс на топлината 15.3°C на 14 в 11:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.7°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 10.9°C
Усреднена атм. налягане 1010.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.1 m/s
Усреднена посока навятъра 336° (ССЗ)
Месечни валежи 4.8 mm
Годишни Валежи 69.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 15 в 16:07
Max. температура 18.8°C на 15 в 14:40
Min. температура 9.6°C на 15 в 23:59
Max. влажност 98% на 15 в 17:56
Min. влажност 64% на 15 в 14:43
Max. атм. налягане 1013.0 hPa на 15 в 22:12
Min. атм. налягане 1009.0 hPa на 15 в 15:57
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 15 в 11:58
Maxскорост на поривите 6.2 m/s от 135°(ЮИ) на 15 в 00:22
Max индекс на топлината 18.8°C на 15 в 14:40

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.3°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 10.6°C
Усреднена атм. налягане 1009.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.3 m/s
Усреднена посока навятъра 323° (СЗ)
Месечни валежи 7.2 mm
Годишни Валежи 72.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 16 в 18:24
Max. температура 17.9°C на 16 в 11:45
Min. температура 9.2°C на 16 в 03:39
Max. влажност 98% на 16 в 23:59
Min. влажност 64% на 16 в 12:43
Max. атм. налягане 1012.0 hPa на 16 в 00:13
Min. атм. налягане 1008.0 hPa на 16 в 15:42
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 16 в 16:51
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 04°(С) на 16 в 16:51
Max индекс на топлината 17.9°C на 16 в 11:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.7°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 11.2°C
Усреднена атм. налягане 1010.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.0 m/s
Усреднена посока навятъра 337° (ССЗ)
Месечни валежи 8.4 mm
Годишни Валежи 73.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 17 в 15:55
Max. температура 22.6°C на 17 в 14:24
Min. температура 9.9°C на 17 в 06:10
Max. влажност 98% на 17 в 07:51
Min. влажност 51% на 17 в 14:26
Max. атм. налягане 1012.0 hPa на 17 в 23:57
Min. атм. налягане 1009.0 hPa на 17 в 18:12
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 17 в 14:53
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 336°(ССЗ) на 17 в 14:51
Max индекс на топлината 25.0°C на 17 в 14:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.7°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 9.5°C
Усреднена атм. налягане 1009.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.0 m/s
Усреднена посока навятъра 349° (С)
Месечни валежи 8.4 mm
Годишни Валежи 73.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 26.7°C на 18 в 16:51
Min. температура 6.1°C на 18 в 06:14
Max. влажност 98% на 18 в 09:10
Min. влажност 31% на 18 в 17:34
Max. атм. налягане 1011.0 hPa на 18 в 09:27
Min. атм. налягане 1008.0 hPa на 18 в 20:27
Max скорост на вятъра 0.0 m/s на 18 в 23:59
Maxскорост на поривите 1.5 m/s от 356°(С) на 18 в 11:43
Max индекс на топлината 26.3°C на 18 в 16:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.7°C
Усреднена влажност 65%
Усреднена точка на оросяване 9.8°C
Усреднена атм. налягане 1008.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.4 m/s
Усреднена посока навятъра 150° (ЮЮИ)
Месечни валежи 8.4 mm
Годишни Валежи 73.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:59
Max. температура 23.9°C на 19 в 13:30
Min. температура 8.6°C на 19 в 06:16
Max. влажност 98% на 19 в 08:26
Min. влажност 34% на 19 в 23:13
Max. атм. налягане 1010.0 hPa на 19 в 12:12
Min. атм. налягане 1005.0 hPa на 19 в 22:42
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 19 в 22:17
Maxскорост на поривите 9.3 m/s от 156°(ЮЮИ) на 19 в 21:59
Max индекс на топлината 25.3°C на 19 в 13:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.6°C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 9.2°C
Усреднена атм. налягане 1008.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.2 m/s
Усреднена посока навятъра 335° (ССЗ)
Месечни валежи 12.0 mm
Годишни Валежи 76.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 20 в 16:33
Max. температура 24.8°C на 20 в 13:07
Min. температура 10.0°C на 20 в 23:59
Max. влажност 97% на 20 в 18:14
Min. влажност 37% на 20 в 13:31
Max. атм. налягане 1011.0 hPa на 20 в 23:59
Min. атм. налягане 1007.0 hPa на 20 в 04:12
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 20 в 16:35
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 342°(ССЗ) на 20 в 16:34
Max индекс на топлината 25.5°C на 20 в 13:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.4°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 7.3°C
Усреднена атм. налягане 1011.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.7 m/s
Усреднена посока навятъра 331° (ССЗ)
Месечни валежи 12.0 mm
Годишни Валежи 76.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 21 в 23:59
Max. температура 22.7°C на 21 в 17:32
Min. температура 6.1°C на 21 в 07:00
Max. влажност 98% на 21 в 08:38
Min. влажност 33% на 21 в 17:54
Max. атм. налягане 1013.0 hPa на 21 в 23:59
Min. атм. налягане 1010.0 hPa на 21 в 03:12
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 21 в 18:12
Maxскорост на поривите 8.7 m/s от 313°(СЗ) на 21 в 17:36
Max индекс на топлината 25.3°C на 21 в 12:38

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.0°C
Усреднена влажност 64%
Усреднена точка на оросяване 7.8°C
Усреднена атм. налягане 1012.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.8 m/s
Усреднена посока навятъра 340° (ССЗ)
Месечни валежи 12.0 mm
Годишни Валежи 76.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 22 в 23:59
Max. температура 25.7°C на 22 в 15:20
Min. температура 6.0°C на 22 в 05:27
Max. влажност 98% на 22 в 08:21
Min. влажност 33% на 22 в 18:21
Max. атм. налягане 1014.0 hPa на 22 в 10:12
Min. атм. налягане 1011.0 hPa на 22 в 20:12
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 22 в 10:07
Maxскорост на поривите 7.2 m/s от 355°(С) на 22 в 13:42
Max индекс на топлината 25.8°C на 22 в 15:20

Натиснете тук за 24 часова графика за деня23 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.9°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 10.2°C
Усреднена атм. налягане 1012.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.0 m/s
Усреднена посока навятъра 335° (ССЗ)
Месечни валежи 19.2 mm
Годишни Валежи 84.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 2.4 mm на 23 в 22:32
Max. температура 24.4°C на 23 в 13:40
Min. температура 8.8°C на 23 в 07:28
Max. влажност 98% на 23 в 08:20
Min. влажност 39% на 23 в 15:12
Max. атм. налягане 1013.0 hPa на 23 в 23:27
Min. атм. налягане 1011.0 hPa на 23 в 20:57
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 23 в 11:39
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 348°(ССЗ) на 23 в 13:35
Max индекс на топлината 25.5°C на 23 в 13:40

Натиснете тук за 24 часова графика за деня24 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.1°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване 10.1°C
Усреднена атм. налягане 1010.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.6 m/s
Усреднена посока навятъра 351° (С)
Месечни валежи 20.4 mm
Годишни Валежи 85.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 24 в 01:41
Max. температура 20.7°C на 24 в 14:51
Min. температура 11.7°C на 24 в 08:08
Max. влажност 98% на 24 в 08:21
Min. влажност 49% на 24 в 15:41
Max. атм. налягане 1012.0 hPa на 24 в 02:27
Min. атм. налягане 1009.0 hPa на 24 в 19:12
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 24 в 17:37
Maxскорост на поривите 10.8 m/s от 016°(ССИ) на 24 в 17:08
Max индекс на топлината 25.2°C на 24 в 14:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня25 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.7°C
Усреднена влажност 67%
Усреднена точка на оросяване 9.0°C
Усреднена атм. налягане 1012.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.0 m/s
Усреднена посока навятъра 334° (ССЗ)
Месечни валежи 20.4 mm
Годишни Валежи 85.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 25 в 23:54
Max. температура 22.5°C на 25 в 16:10
Min. температура 10.1°C на 25 в 02:09
Max. влажност 92% на 25 в 02:58
Min. влажност 43% на 25 в 17:36
Max. атм. налягане 1015.0 hPa на 25 в 23:54
Min. атм. налягане 1011.0 hPa на 25 в 07:42
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 25 в 17:48
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 327°(ССЗ) на 25 в 17:48
Max индекс на топлината 25.3°C на 25 в 18:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Май 2019 до днес 25
Усреднена температура 13.5°C; diff от climate av: -1.6°C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване 7.4°C
Усреднена атм. налягане 1011.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.4 m/s
Усреднена посока навятъра 349° (ССЗ)
Месечни валежи 20.4 mm
Годишни Валежи 151.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 2.4 mm на 23 в 22:32
Max. температура 26.7°C на 18 в 16:51
Min. температура 0.0°C на 15 в 21:19
Max. влажност 98% на 24 в 08:21
Min. влажност 25% на 03 в 18:55
Max. атм. налягане 1018.0 hPa на 09 в 01:12
Min. атм. налягане 1005.0 hPa на 19 в 22:42
Max скорост на вятъра 7.2 m/s от 331°(ССЗ) на 07 в 17:48
Maxскорост на поривите 11.3 m/s от 338°(ССЗ) на 07 в 17:39
Max индекс на топлината 26.3°C на 18 в 16:51
Avg daily max temp20.8°C
Avg daily min temp7.4°C
Growing degrees days :137.5GDD
Corn growing degrees days:560.0 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 06:42hrs ET :6.7 mm 940.0 W/m?
02 06:24hrs ET :6.0 mm 953.4 W/m?
03 06:48hrs ET :4.9 mm 945.0 W/m?
04 04:12hrs ET :4.6 mm 949.0 W/m?
05 05:36hrs ET :5.4 mm 946.4 W/m?
06 01:36hrs ET :3.6 mm 954.0 W/m?
07 00:12hrs ET :3.3 mm 955.0 W/m?
08 05:54hrs ET :5.6 mm 958.0 W/m?
09 01:48hrs ET :3.3 mm 712.7 W/m?
10 04:06hrs ET :4.0 mm 963.0 W/m?
11 07:30hrs ET :5.9 mm 965.0 W/m?
12 08:30hrs ET :6.6 mm 967.0 W/m?
13 00:42hrs ET :4.1 mm 943.3 W/m?
14 00:42hrs ET :3.0 mm 971.0 W/m?
15 03:24hrs ET :0.0 mm 973.0 W/m?
16 01:12hrs ET :2.6 mm 975.0 W/m?
17 03:54hrs ET :4.7 mm 977.0 W/m?
18 08:24hrs ET :6.2 mm 976.0 W/m?
19 04:42hrs ET :5.9 mm 919.2 W/m?
20 06:12hrs ET :5.3 mm 982.0 W/m?
21 08:36hrs ET :5.8 mm 983.0 W/m?
22 09:48hrs ET :6.5 mm 984.0 W/m?
23 07:06hrs ET :5.7 mm 986.0 W/m?
24 07:24hrs ET :6.1 mm 987.0 W/m?
25 04:12hrs ET :5.9 mm 988.0 W/m?


Превалявания Общо
03.6 mm на 10
01.2 mm на 15
02.4 mm на 16
01.2 mm на 17
03.6 mm на 20
07.2 mm на 23
01.2 mm на 24