^^

Дневни / Месечни Справки От Тази Станция


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Юли 20201 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.3°C
Усреднена влажност 55%
Усреднена точка на оросяване 11.4°C
Усреднена атм. налягане 1015.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.1 m/s
Усреднена посока навятъра 282° (ЗСЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 188.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 34.6°C на 01 в 16:13
Min. температура 12.4°C на 01 в 06:10
Max. влажност 96% на 01 в 06:54
Min. влажност 21% на 01 в 16:57
Max. атм. налягане 1016.0 hPa на 01 в 00:00
Min. атм. налягане 1015.0 hPa на 01 в 21:58
Max скорост на вятъра 3.1 m/s на 01 в 19:26
Maxскорост на поривите 4.6 m/s от 272°(З) на 01 в 18:59
Max индекс на топлината 32.8°C на 01 в 16:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.7°C
Усреднена влажност 64%
Усреднена точка на оросяване 15.6°C
Усреднена атм. налягане 1014.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.4 m/s
Усреднена посока навятъра 155° (ЮЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 188.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 33.2°C на 02 в 15:24
Min. температура 15.2°C на 02 в 03:50
Max. влажност 88% на 02 в 08:25
Min. влажност 35% на 02 в 17:21
Max. атм. налягане 1016.0 hPa на 02 в 07:43
Min. атм. налягане 1013.0 hPa на 02 в 22:28
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 02 в 13:25
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 156°(ЮЮИ) на 02 в 14:02
Max индекс на топлината 33.5°C на 02 в 15:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.8°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 15.8°C
Усреднена атм. налягане 1013.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.0 m/s
Усреднена посока навятъра 346° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 188.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 34.7°C на 03 в 15:45
Min. температура 18.4°C на 03 в 06:40
Max. влажност 92% на 03 в 07:12
Min. влажност 27% на 03 в 16:38
Max. атм. налягане 1015.0 hPa на 03 в 23:59
Min. атм. налягане 1012.0 hPa на 03 в 20:28
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 03 в 13:36
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 337°(ССЗ) на 03 в 09:00
Max индекс на топлината 33.7°C на 03 в 15:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.6°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 15.9°C
Усреднена атм. налягане 1015.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.6 m/s
Усреднена посока навятъра 354° (С)
Месечни валежи 1.2 mm
Годишни Валежи 189.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 04 в 02:41
Max. температура 30.6°C на 04 в 15:05
Min. температура -20.1°C на 04 в 16:04
Max. влажност 100% на 04 в 07:43
Min. влажност 43% на 04 в 16:02
Max. атм. налягане 1017.0 hPa на 04 в 13:28
Min. атм. налягане 1014.0 hPa на 04 в 17:54
Max скорост на вятъра 10.3 m/s на 04 в 16:24
Maxскорост на поривите 74.1 m/s от 139°(ЮИ) на 04 в 16:26
Max индекс на топлината 30.8°C на 04 в 15:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.5°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 16.7°C
Усреднена атм. налягане 1015.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.1 m/s
Усреднена посока навятъра 344° (ССЗ)
Месечни валежи 1.2 mm
Годишни Валежи 189.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 31.0°C на 05 в 15:14
Min. температура -60.1°C на 05 в 12:10
Max. влажност 100% на 05 в 23:59
Min. влажност 39% на 05 в 15:14
Max. атм. налягане 1016.0 hPa на 05 в 12:58
Min. атм. налягане 1013.0 hPa на 05 в 20:58
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 05 в 15:00
Maxскорост на поривите 12.9 m/s от 06°(С) на 05 в 09:37
Max индекс на топлината 30.8°C на 05 в 14:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.1°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 16.6°C
Усреднена атм. налягане 1011.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.6 m/s
Усреднена посока навятъра 162° (ЮЮИ)
Месечни валежи 18.0 mm
Годишни Валежи 206.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 2.4 mm на 06 в 22:25
Max. температура 32.2°C на 06 в 16:10
Min. температура 15.3°C на 06 в 06:23
Max. влажност 100% на 06 в 23:59
Min. влажност 37% на 06 в 15:53
Max. атм. налягане 1015.0 hPa на 06 в 00:59
Min. атм. налягане 1009.0 hPa на 06 в 21:43
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 06 в 22:53
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 03°(С) на 06 в 22:53
Max индекс на топлината 32.2°C на 06 в 16:10

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.1°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 14.9°C
Усреднена атм. налягане 1011.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.5 m/s
Усреднена посока навятъра 356° (С)
Месечни валежи 19.2 mm
Годишни Валежи 207.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 07 в 00:19
Max. температура 25.6°C на 07 в 11:55
Min. температура 15.1°C на 07 в 23:59
Max. влажност 100% на 07 в 08:42
Min. влажност 53% на 07 в 16:09
Max. атм. налягане 1016.0 hPa на 07 в 23:59
Min. атм. налягане 1008.0 hPa на 07 в 04:43
Max скорост на вятъра 6.7 m/s на 07 в 14:55
Maxскорост на поривите 10.8 m/s от 358°(С) на 07 в 14:34
Max индекс на топлината 26.6°C на 07 в 11:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.2°C
Усреднена влажност 58%
Усреднена точка на оросяване 9.8°C
Усреднена атм. налягане 1017.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.8 m/s
Усреднена посока навятъра 338° (ССЗ)
Месечни валежи 19.2 mm
Годишни Валежи 207.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 28.2°C на 08 в 17:23
Min. температура 11.6°C на 08 в 05:43
Max. влажност 87% на 08 в 07:34
Min. влажност 31% на 08 в 18:11
Max. атм. налягане 1019.0 hPa на 08 в 23:59
Min. атм. налягане 1016.0 hPa на 08 в 06:13
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 08 в 10:23
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 00°(С) на 08 в 10:31
Max индекс на топлината 27.3°C на 08 в 17:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.8°C
Усреднена влажност 66%
Усреднена точка на оросяване 12.0°C
Усреднена атм. налягане 1020.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.3 m/s
Усреднена посока навятъра 165° (ЮЮИ)
Месечни валежи 19.2 mm
Годишни Валежи 207.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 29.3°C на 09 в 15:34
Min. температура 10.6°C на 09 в 07:00
Max. влажност 100% на 09 в 08:29
Min. влажност 33% на 09 в 16:51
Max. атм. налягане 1021.0 hPa на 09 в 13:43
Min. атм. налягане 1019.0 hPa на 09 в 19:58
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 09 в 17:05
Maxскорост на поривите 5.1 m/s от 169°(Ю) на 09 в 17:10
Max индекс на топлината 28.5°C на 09 в 15:33

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 22.1°C
Усреднена влажност 55%
Усреднена точка на оросяване 11.8°C
Усреднена атм. налягане 1019.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.9 m/s
Усреднена посока навятъра 138° (ЮИ)
Месечни валежи 19.2 mm
Годишни Валежи 207.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 30.2°C на 10 в 16:06
Min. температура 11.6°C на 10 в 06:47
Max. влажност 100% на 10 в 07:28
Min. влажност 33% на 10 в 16:26
Max. атм. налягане 1021.0 hPa на 10 в 09:43
Min. атм. налягане 1018.0 hPa на 10 в 21:13
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 10 в 16:32
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 119°(ИЮИ) на 10 в 18:49
Max индекс на топлината 29.3°C на 10 в 16:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Юли 2020 до днес 10
Усреднена температура 21.9°C; diff от climate av: +0.8°C
Усреднена влажност 66%
Усреднена точка на оросяване 14.0°C
Усреднена атм. налягане 1015.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.0 m/s
Усреднена посока навятъра 358° (С)
Месечни валежи 19.2 mm
Годишни Валежи 207.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 2.4 mm на 06 в 22:25
Max. температура 34.7°C на 03 в 15:45
Min. температура -47.8°C на 05 в 08:41
Max. влажност 100% на 10 в 07:28
Min. влажност 21% на 01 в 16:57
Max. атм. налягане 1021.0 hPa на 10 в 09:43
Min. атм. налягане 1008.0 hPa на 07 в 04:43
Max скорост на вятъра 10.3 m/s от 172°(Ю) на 04 в 16:24
Maxскорост на поривите 74.1 m/s от 135°(ЮИ) на 04 в 16:26
Max индекс на топлината 33.7°C на 03 в 15:45
Avg daily max temp31.0°C
Avg daily min temp4.2°C
Growing degrees days :111.6GDD
Corn growing degrees days:247.8 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 13:36hrs ET :10.3 mm 917.1 W/mВ
02 12:18hrs ET :10.0 mm 896.1 W/mВ
03 11:30hrs ET :11.0 mm 999.0 W/mВ
04 07:48hrs ET :6.4 mm 998.0 W/mВ
05 04:00hrs ET :5.2 mm 998.0 W/mВ
06 08:36hrs ET :7.8 mm 997.0 W/mВ
07 07:24hrs ET :6.9 mm 996.0 W/mВ
08 13:36hrs ET :10.4 mm 918.7 W/mВ
09 13:06hrs ET :9.1 mm 995.0 W/mВ
10 13:36hrs ET :8.9 mm 896.0 W/mВ


Превалявания Общо
01.2 mm на 4
16.8 mm на 6
01.2 mm на 7