Относно тази метео-станция

Станцията е модел Oregon Scientific WMR968. Информацията се събира и записва локално в реално време и се подновява в сайта на всяка минута с помощта на софтуер наречен Weather-Display. Метео станцията се състои от анемометър, дъждомер и термо-хигро датчици позиционирани съсгласно оптималните възможни изисквания за измерване на метеорологичната обстановка.

Относно града

Град Ихтиман се намира на 680 метра надморска височина, разположен в центъра на Ихтиманска котловина.

Относно интернет страница

Този сайт исползва CarterLake.org и PHP conversion by Saratoga-Weather.org.
Специални благодарности на Kevin Reed от TNET Weather за първоначалната му работа върху Carterlake templates, и дизайна.
Специални благодарности на Mike Challis от Long Beach WA генератора на "роза на ветровете", превключвателя на темите и помоща за CSS при този темплейт.
Специални благодарности на Ken True от Saratoga-Weather.org за AJAX визуализацията, графичен панел и интеграция на TNET Weather common PHP site design.

Благодарности на Радмил Пандев от Vremeto.org за превода на български език.

Темплейтът е оригинално базиран на Designs by Haran.

Темплейтът е XHTML 1.0 съвместим. Валидиция XHTML и CSS на тази страница.